Welkom

Dit is de website van de Vereniging Woonarkbewoners Gooi- en Vechtstreek (VWGV).

 

Regenboog over de Vecht

De Vereniging is opgericht in 1996 en had oorspronkelijk als doel de belangen te behartigen van eigenaren van woonschepen in het gebied het Gooi en de Vechtstreek.

Door verregaande samenwerking met de woonarkbewoners in het gebied van de gemeente Stichtse Vecht is de Vereniging per 1 januari 2014 uitgebreid en omvat de Vereniging nu het Vecht-gebied van Muiden tot aan Utrecht.

Opkomende zon

Aalscholver in winterkleed