VWGV

Vereniging voor Woonarkbewoners Gooi & Vechtstreek

Waterwonen in de Vechtstreek

Op het water wonen is een geweldige beleving. Één met de natuur trekken de seizoenen aan je voorbij. Water en lucht zijn een levend schilderij waarin vogels vrij spel hebben. Tegelijkertijd brengt wonen op het water meer risico’s met zich mee dan het leven op het land. 

Samen zijn wij ons continue bewust van die kwetsbaarheid van je woning en leefomgeving.

Wat we doen

Ons doel is om de gezamenlijke belangen te behartigen van de ruim 400 woonarkbewoners op de Vecht, van Muiden tot Utrecht inclusief haar zijarmen, in zoveel mogelijk opzichten.

Hoe we dat doen

We onderhouden relaties en houden relevante ontwikkelingen van dichtbij in de gaten. Als collectief vormen we namelijk een gesprekspartner op het niveau waar je als individu vaak niet, of pas te laat aan tafel komt. 

Zo willen we gezamenlijk problemen voorkomen.

Overheden & Instanties

We onderhouden de relatie met de betrokken gemeenten, provincies en het Rijk, met waterschappen en hypotheekverstrekkers.

Andere verenigingen

We staan in contact met vergelijkbare verenigingen (lokaal & landelijk) om kennis en ervaring te delen.

Projectgroepen

Op actuele onderwerpen initiëren we projectgroepen gevormd door actieve leden. Die staan we bij met raad & daad.

Het Verenigingsbestuur

Ik woon met mijn gezin op wat wel de Mississippi Boot wordt genoemd. Tijdens het vernieuwbouwen werd mij duidelijk dat overheden het fenomeen woonboot erg ingewikkeld vinden. Een sterke en oplettende vereniging die geregeld overleg heeft met die overheden is daarom belangrijk.
Ron van Bekkum - VWGV
Ron van Bekkum
Voorzitter & Oeverhuur
Ik geniet van de vrijheid op het water en van het verbinden van mensen. Dat geeft me energie en mijn leven kleur.
Stefan Kastanja - VWGV
Stefan Kastanja
Bestuurslid & Vaarsnelheid Vecht
Er is nog plek in het bestuur voor een lid wat zich actief wil inzetten. Laat ons weten wat je graag wilt bijdragen of aan welke project je sturing zou willen geven vanuit de rol van bestuurslid.
Vacature VWGV Penningmeester
VACATURE
Bestuurslid
Al meer dan 25 jaar woon ik nu op de Vecht. Betrokken sinds de oprichting heb ik alles al wel eens meegemaakt. Die kennis wil ik graag delen met andere bewoners en samen instanties op het juiste pad houden.
Frans van Bergen VWGV
Frans van Bergen
Secretaris & Omgevingsvergunning
Sinds 1983 heb ik op drie verschillende woonarken gewoond aan de Lange Muiderweg. Daarnaast ben ik regelmatig op de Vecht te vinden in een Helderse Vlet of roeisloep van De Spieringen.
Dolly Oudendijk - VWGV
Dolly Oudendijk
Ledenadministratie & Nijverheidslaan

Word actief: dit speelt er!

Een vereniging is zo actief als haar leden. Met solide financiën, een gemotiveerd bestuur en de juiste contacten bieden we jou een stevig fundament om samen het verschil te maken. Doe je mee?

Fusie Weesp - A'dam​

Veel van onze leden wonen in Weesp; de gemeente die wordt samengevoegd met Amsterdam. Vergelijkbare verenigingen in Amsterdam waarschuwen ons nu om ons goed voor te bereiden. Wat staat ons te doen?​

Vaarsnelheid

Behalve dat te snel varen veel irritatie veroorzaakt, levert het ook schade op aan je eigendommen en aan oevers. Samen met alle gebruikers van de Vecht en met handhavers willen we goede afspraken maken.

Nulmeting

Avg de fusie met Amsterdam worden ook alle woonarken in Weesp opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De verwachting is dat daarvoor in 2021 een numeting plaatsvindt

Oeverhuur

Ligt je ark aan een oever die je huurt van een particulier? Dan loop je mogelijk flink risico bij eigendomswisseling. Met een degelijke huurovereenkomst kan je een hoop ellende in de toekomst voorkomen.

Omgevingsvergunning

Per 1-1-2022 treed de nieuwe Omgevingswet in werking. Die vervangt een onderzichtig geworden verzameling aan verouderde wetgeving. Wij onderzoeken mogelijke gevolgen voor onze leden.

Jouw project

Heb jij een vraag of probleem wat een groot deel van onze leden aangaat? Het bestuur helpt graag en heeft budget om direct aan het begin een expert of jurist in te schakelen om de juiste strategie uit te stippelen. Doen dus!

belangenbehartiging, kennis delen en samenwerken

Aanbevolen video's

Nieuws en berichten

We delen hier algemene informatie voor leden én geïnteresseerden. Voor onze leden is daarnaast aanvullende informatie en documentatie beschikbaar. Stuur je verzoek aan het bestuur en zorg dat we altijd een actueel e-mailadres van je hebben zodat je onze updates ontvangt.

Heb je vraag aan het bestuur of een projectgroep? 

Vul dan het formulier, stuur een e-mail aan info@vwvg.nl.

Lid worden?

Dat kan! Samen staan we sterker. Het kost slechts €17,- per jaar. Meld je nu direct aan via onderstaande button: