Bestuursupdate voorjaar 2020

Onderwerpen:

 1. Contributie-inning en incasso formulier
 2. Samenstelling bestuur
 3. Projectgroep Vaarsnelheid
 4. Projectgroep Oeverhuur
 5. Projectgroep Omgevingsvergunning
 6. Bestemmingsplan ‘De Vecht’
 7. ALV

1. Contributie-inning.

Het innen van de contributie vraagt veel tijd van het bestuur. Zoveel dat wij daardoor regelmatig niet toe komen aan de belangenbehartiging waar wij als vereniging eigenlijk voor staan. Tot onze spijt heeft René Wierdsma, mede hierdoor, besloten te stoppen met zijn activiteiten als penningsmeester.

 – Machtiging Incasso

Op de ALV van 2019 is besloten om de inning van de contributiegelden te automatiseren en daarmee vereenvoudigen. Dus, hebben wij van jou nog geen ondertekende machtiging ontvangen? Download hier en stuur direct retour.

 – Royeren leden

De boekhouding en ledenadministratie zijn door René op orde gebracht waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn, maar helaas hebben we daarbij een aantal leden moeten royeren omdat zij, na vele aanmaningen, meerdere jaren achtereen geen contributie hebben betaald.

Samenstelling bestuur

 – Vertrek René en Ben

Door het vertrek van onze penningmeester René Wierdsema, ontstaat nu een vacature voor penningmeester in het bestuur. Daarnaast heeft Ben Lüken, die ons het afgelopen jaar bijzonder heeft geholpen, aangegeven een stap uit het bestuur te willen maken richting de Projectgroep Vaarsnelheid. De werkzaamheden als bestuurslid sloten minder goed aan bij zijn vrijwilligerswerkzaamheden voor de Alzheimer Stichting.

 – Kandidaatstelling Stefan en Matthijs

Verheugd zijn we met de kandidatuur van Stefan Kastanja en Matthijs Hamster. Tijdens de aanstaande ALV stellen zij zich graag uitgebreider aan jullie voor.

Het bestuur heeft besloten dat er daarmee nog 1 vacature binnen het bestuur open blijft. Daarnaast is er altijd ruimte in projectgroepen om een actieve rol te vervullen binnen VWGV.

Projectgroep vaarsnelheid

Ben heeft tijdens het afgelopen bestuursjaar met diverse leden gesproken en daaruit is, in samenwerking met de burgemeester van Weesp, het plan ontstaan om een bijeenkomst te organiseren met

 • de burgemeesters van Weesp, Stichtse-Vecht, Wijdemeren, Ronde Venen;
 • vertegenwoordigers van de Politie;
 • vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap AGV;
 • en Waternet.

Het doel is om te komen tot een integrale aanpak met betrekking tot bewustwording (onder de schippers) en handhaving van vaarregels op de Vecht. Wij zoeken leden die zich in willen zetten voor deze projectgroep.

Om effectief aan de slag te gaan willen wij als VWGV inzicht bieden waar, wanneer en door wie er te hard te gevaren wordt. Wij hebben al enkele reacties van leden ontvangen maar meer input is welkom. Bijvoorbeeld:

 • Garstenmolen stukje om hard te varen,
 • Vreelandseweg Nigtevecht, in het hoogseizoen, zaterdags van 17:30 – 19:00

Projectgroep Oeverhuur

De enquête die wij drie jaar geleden hebben uitgevoerd geeft aan dat een significante groep onder onze leden een huurovereenkomst heeft met een particuliere oevereigenaar, die op termijn mogelijk problemen op kan leveren (of dat al doet).

Wij hebben destijds die leden geadviseerd om met het ‘Waternet contract’ in overleg te gaan met particuliere oevereigenaren. Omdat dit niet in alle gevallen leidt tot oplossingen gaat de projectgroep aan de slag om te proberen tot een modelovereenkomst te komen. Hierin dienen de belangen van zowel huurder als verhuurder beter tot uiting komen. In deze projectgroep zijn leden van de vereniging en één of meer advocaten en makelaars vertegenwoordigd.

Projectgroep Omgevingsvergunning

Naar aanleiding van de fusie tussen Weesp en Amsterdam is er overleg geweest met woonboot verenigingen in Amsterdam. Omdat het beleid in Amsterdam weer compleet anders is dan in de Gooi en Vechtstreek is ons aangegeven om woonbooteigenaren in Weesp te adviseren een omgevingsvergunning aan te vragen. Dan zijn namelijk voorafgaand aan de uiteindelijke samenvoeging van Weesp met Amsterdam al je benodigde rechten eenduidig vastgelegd.

Wij zijn in overleg met de gemeente Weesp hoe dit het best aangevraagd kan worden.

 – Ook zinvol voor andere gemeenten

Ook binnen de gemeente Stichtse Vecht lijkt het raadzaam om een omgevingsvergunning aan te vragen. Ons is gebleken dat bij het vernieuwen van een bestemmingsplan (dat gebeurt als het goed is eens in de tien jaar) er overgangsrechten ‘ondersneeuwen’.

Bestemmingsplan De Vecht

Binnen de gemeente Stichtse Vecht is er een nieuw ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd waarvoor tot 20 februari zienwijzen ingediend konden worden. Voor de woonarken lijken er geen issues te zijn maar voor je bijboot mogelijk wel. Binnen het stedelijke gebied is de maximale maatvoering 12 meter en buiten het stedelijke gebied is dat 7 meter….open.

Het ontbreekt ons aan de benodigde tijd om een voorbeeld zienswijze hiervoor op te stellen maar als voorbeeld is het concept zienswijze vanuit Nieuwersluis op te vragen bij het bestuur.

Uitnodiging ALV

Algemene Leden Vergadering van onze vereniging op Woensdag 24 juni 2020, aanvang 20.00 uur via Zoom.

 – Uitnodiging volgt via e-mail

Zorg dat uw actuele e-mailadres bij ons bekend is! De uitnodiging en vergaderstukken worden gemaild (voor leden zonder email kunnen deze op verzoek toegestuurd worden per post).