Projectgroep Omgevingsvergunning

De nieuwe Omgevingswet die de oude Woningwet en andere Wetten vervangt en samenvoegt, zou in eerste instantie in werking treden op 1 januari 2021, deze maand is dit een jaar uitgesteld naar 1 januari 2022.

De nieuwe Omgevingswet bepaalt dat iedereen een Omgevingsvergunning dient te hebben wanneer hij een woning of woonark/schip bewoond.

Voor ons als woonarkbewoner hebben wij vanuit het verleden te maken gekregen met de Ligplaatsvergunning, of een Ontheffingen om te mogen liggen op die locaties die door gemeenten en provincies daarvoor zijn aangewezen.

In de meer recentere tijd zijn in allerlei Bestemmingsplannen deze ligplaatsen vastgelegd en is er geen verplichting meer van het regelmatig opnieuw aanvragen van een Ontheffing om de ligplaats in te mogen nemen, dit alhoewel men er soms al meer dan 20 jaar lag.

De nieuwe Omgevingswet voegt dit allemaal samen, wat inhoudt dat de gemeenten, met het in werking treden van de Omgevingswet, de Ligplaatsvergunningen om moet zetten in een Omgevingsvergunning.

Wie kan nu zijn Ligplaatsvergunning zo tevoorschijn toveren? Heeft u er een, maar weet u niet waar die ligt, of heeft u er mogelijk helemaal geen een?

Voor de inwoners van Weesp kan dat toch vervelend worden als Weesp met Amsterdam wordt samengevoegd en u in het bestand van ca. 3000 woonschepen van Amsterdam wordt opgenomen, met alle regels en bijzonderheden die daarbij komen.

De VWGV is nauw betrokken en vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Woonarken Amsterdam, een overleg met alle waterbewoners-verenigingen (9 stuks) binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam.

Uit dit overleg komt als gezamenlijk advies naar voren, de Omgevingsvergunning voor de Weesper woonarken te regelen, door de nu nog bestaande gemeente Weesp, dus voordat de samenvoeging met Amsterdam plaatsvindt, die gepland staat voor medio 2021/2022.

De VWGV is in overleg met de gemeente Weesp, om dit op een efficiënte manier te realiseren. Informeer uw buren en bekende waterbewoners over deze onderwerpen en zorg dat ze lid zijn/worden van de VWGV, zodat hun belangen behartigd kunnen worden.

Vragen? Vragen!

Heb je een vraag, idee of wil je op de mailinglijst van deze projectgroep?