Projectgroep Vaarsnelheid

Behalve dat te snel varen veel irritatie veroorzaakt, levert het ook schade op aan je eigendommen en aan oevers. Samen met alle gebruikers van de Vecht en met handhavers willen we goede afspraken maken.

Samen genieten van de Vecht

De drukte op de Vecht neemt toe en hoe drukker het wordt, hoe belangrijker het is dat de gebruikers van onze mooie rivier rekening houden met andere gebruikers. De feiten leren dat op dat gebied nog wel wat winst te behalen valt.

Een paar voorbeelden hoe het niet moet

 • Hard varen
 • Heel dicht langs woonarken varen
 • ’s Avonds harde muziek draaien op en langs het water
 • Overboord gooien van plastic en afval
 • Een grote mond of middelvinger krijgen wanneer je er iets van zegt

En er zijn ongetwijfeld nog veel meer voorbeelden te noemen.

Vaargedrag is speerpunt van VWGV

Voor het bestuur van de vereniging staat het onderwerp vaargedrag hoog op de agenda. Vlak voordat de corona-crisis uitbrak was daarom in samenspraak met burgemeester Van Bochhove (Weesp) een afspraak gepland met alle burgemeesters, dijkgraven en betrokken handhavers politie en Waternet.

Een structurele aanpak

De afspraak moest vanwege corona worden geannuleerd en wordt opnieuw gepland in het najaar van 2020. Doel is om met alle betrokkenen te komen tot structurele maatregelen en één koers en aanpak voor zaken als:

 • Plaatsen van borden met vermelding maximaal toegestane snelheid.
 • Positie van de boeien die de vaargeul aanduiden
 • Handhaving

Suggesties zijn welkom!

Graag vernemen we van onze leden suggesties voor de plaatsing van borden en misdragingen. Liefst zo specifiek mogelijk: waar, op welke dagen en op welke tijdstippen er te hard gevaren wordt. Suggesties zijn zeer welkom!

Leden van deze projectgroep

 • Stefan Kastanja (bestuurslid)
 • Janto Surachno 
 • Martin de Groot
 • Nicole Idzerda
 • Ben Luken

Vragen? Vragen!

Heb je een vraag, idee of wil je op de mailinglijst van deze projectgroep?