Een veilige buurt – zo doe je dat!

De projectgroep Nijverheidslaan van VWGV heeft samen met andere bewoners aan de Lange Muiderweg krachten gebundeld om hun buurt veiliger te maken. Dit is wat zij deden en wat misschien ook in jouw buurt effectief kan zijn.

Weg lijkt soms wel een racebaan

Auto’s, tractors, racefietsers, speed pedelec’s, ze rijden vaak te hard waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Doordat er diverse incidenten plaatsvonden is er door een bewoner contact gezocht met VVN (Veilig Verkeer Nederland). Zij ondersteunen buurtinitiatieven om je buurt veiliger te maken. Alle bewoners van de Lange Muderweg hebben van VVN twee 30km Dank u!-stickers voor op hun kliko’s ontvangen. Omdat de containers slechts één- of tweewekelijks zichtbaar zijn langs de weg went dit niet zoals vaste verkeersborden en vallen ze juist meer op.

Whats-app groepen

Om waakzaam en verbonden te blijven hebben de bewoners aan de Lange Muiderweg twee app-groepen. Een voor urgente zaken die direct de veiligheid aangaan en eentje om na te praten, oproepjes te plaatsen of andere buurtaangelegenheden met elkaar te bespreken.

AED

Afgelopen najaar heeft een bewoner het initiatief genomen om geld in te zamelen voor een defibrillator die centraal is opgehangen.

Flyer ter informatie

Tot slot is er een flyer gemaakt en afgedrukt waarop de verschillende initiatieven beschreven staan zodat alle bewoners (ook nieuwe) op de hoogte zijn. Deze is onlangs samen met de 30km stickers bij iedereen door de bus gedaan.

Wil jij dit ook in jouw buurt?

We hopen met bovenstaande andere woonarkbewoners te inspireren om samen met je buren jouw buurt ook veilig te maken. Voor vragen over bovenstaande of hoe de VWGV daarbij eventueel kan en wil helpen, neem contact op via matthijs@vwgv.nl.