Singelgracht Muiden: nieuwe inrichting + baggeren?

De Singelgracht in Muiden wordt opnieuw ingericht. Het inrichtingsplan volgt op de in 2018 door de gemeenteraad van Gooise Meren vastgestelde visie voor Muiden Zuidwest.

Wat betekent dit voor de woonarken?

Dit betekent onder ander dat delen van de oever in eigendom zullen worden overgedragen aan de arkbewoners. Maar het nieuwe plan gaat ook over richtlijnen voor bebouwing, doorzichten op de vesting, erfafscheiding en oeverbeschoeiing. Tot slot heeft Waternet plannen om te baggeren.

Dit kan de VWGV betekenen

Leden van de vereniging die wonen aan de Singelgracht hebben het bestuur van de VWGV benaderd om mee te kijken en te luisteren bij de presentatie van de plannen. Ook heeft een aantal leden gevraagd of er een afvaardiging van de VWGV kan aanschuiven bij de keukentafelgesprekken die plaatsvinden om betrokken arkbewoners nader te informeren en specifieke consequenties voor hun ligplaats. Zo is er binnen VWGV bijvoorbeeld veel ervaring met baggeren. En mogelijke problemen proberen te voorkomen is het doel van het bestuur.

Drie fasen

Het project is opgedeeld in drie fasen te weten:

  1. Inrichtingsplan met verschillende voorstellen, door adviesbureau Arcadis
  2. Keukentafelgesprekken door adviesbureau Arcadis (ingeschakeld namens de gemeente)
  3. 2e ronde keukentafelgespreken met daarbij de gemeente voor het maken van afspraken en onderhandeling over onder andere grondzaken

Voorstellen gepresenteerd

Op 10 juni 2020 zijn tijdens een bewonersbijeenkomst in aanwezigheid van VWGV bestuurslid Frans van Bergen verschillende opties aan de bewoners gepresenteerd met aan het eind een vragenronde. Afgesproken wordt dat bewonersvragen worden gebundeld door één bewoner. Hij zal de vragen voorleggen aan Arcadis, waarbij gestreefd wordt dat de antwoorden retour komen vóór de geplande keukentafelgesprekken eind juni.

Keukentafelgesprekken

De keukentafelgesprekken met Arcadis hebben tot doel individuele informatie van bewoners te verzamelen en te actualiseren, er worden hier echter geen bindende afspraken gemaakt. Dat gebeurt wel in de 2e ronde gesprekken waarbij ook de gemeente vertegenwoordigd is. Daar wordt de afspraken geconcretiseerd en kan er ook worden gesproken over overname van groenstroken en daarbij behorende financiële consequenties. Waternet is ook bereid kleine stroken water te verkopen die mogelijk zijn ontstaan door vervanging van beschoeiingen in de loop der tijd. Een en ander zal blijken uit opmetingen en vergelijking met kadaster c.q. perceelgrenzen. Een landmeter van Arcadis meet hiervoor medio juni de individuele situatie in.

Baggeren door Waternet

Wanneer er gebaggerd gaat worden dienen de arken verplaatst te worden. Het baggeren is facultatief, dat wil zeggen als je vindt dat je goed ligt hoeft er niet gebaggerd te worden. Waternet vindt de kwaliteit van het water en de doorstroming al voldoende zoals het nu is. Hetzelfde geldt voor beschoeiingen, als je die goed vindt gebeurt er niets. Vanwege mogelijk munitierestanten van de ontploffing van de Kruitfabriek, wordt er een vooronderzoek gedaan door gespecialiseerd bedrijf.

VWGV: ervaring baggeren

Vanuit het bestuur van de VWGV is de vraag bij Waternet neergelegd of hetzelfde plan van aanpak en uitvoeringsprotocol wordt gevolgd als destijds gebruikt bij het baggeren op de Vecht. Waternet heeft hier nog geen duidelijk antwoord op en geeft aan mogelijk wel punten daaruit te gebruiken.

VWGV wijst op risico’s voor bewoners

Risico’s tijdens het baggeren en verslepen van woonarken zullen waarschijnlijk moeten worden afgedekt door de eigen woonarkverzekeringen van de bewoners. Iets om vooraf goed af te stemmen met Waternet of je eigen verzekeringsmaatschappij dus.

Vragen? Vragen!

Heb je een vraag of een idee? Laat het ons weten.