Nulmeting woonarken Weesp

Voor 2021 staat de uiteindelijke samenvoeging van Weesp met Amsterdam gepland, op ambtelijk niveau is de samenvoeging al eerder gerealiseerd en worden veel technische zaken op dit moment al vanuit Amsterdam geregeld (zoals belastingen, vergunningen, etc.). Voor de woonarkbewoners in Weesp gaat dit ook consequenties hebben, nl. zij worden opgenomen in het bestand van een kleine 3000 BAG-adressen van Amsterdam. Dit zijn de officieel in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen geregistreerde ligplaatsadressen voor woonboten en bedrijfsvaartuigen.
Om de gegevens in de BAG te valideren (d.w.z. zeker te weten of de informatie in deze administratie correct is) is Amsterdam bezig een zgn. nulmeting uit te voeren die alle gegevens in deze administratie controleert. Voor Amsterdam is dit nu vrijwel gereed en in 2021 gaan ook de woonarken in Weesp toegevoegd worden aan deze BAG.
Er is in 2020 een Plan van Aanpak Nulmeting gemaakt die vanwege de corona nog een ‘concept’ status heeft, maar waarin wel duidelijk wordt wat er zoal gaat gebeuren. 


(Zie document: Concept Nulmeting PvA.docx). In dit document kunt u ook lezen in wat voor regime u na de samenvoeging met Amsterdam terecht gaat komen.