NIEUW: Precariobelasting in Weesp!

De gemeente Amsterdam hanteert voor het in gebruik
nemen van gemeente-eigendommen (zoals ligplaats in gemeentewater, oevergrond etc.) geen huurovereenkomsten, maar heft precariobelasting . Dit is een belangrijk onderscheid omdat aan precariobelasting minder rechten ontleend kunnen worden dan aan een huurovereenkomst.
Op een aantal locaties in Weesp liggen woonarken in of aan eigendom van de gemeente Weesp en straks dus van de gemeente Amsterdam en zullen dus naar verwachting geconfronteerd gaan worden met een precariobelasting.

Om de negatieve consequenties hiervan te kunnen voorzien en zo mogelijk voor te blijven, proberen we ons zo goed mogelijk voor te bereiden om daarmee onze leden te kunnen informeren.

Voor meer informatie over de aanpak in Amsterdam ->