Nieuws van de Werkgroep ‘Vaargedrag op de Vecht’


In mei heeft een overleg plaatsgevonden tussen Waternet en leden van het VWGV-bestuur. Hierin is gesproken over de taken van Waternet, de problemen op de Vecht en de mogelijkheden rondom handhaving.

De primaire taak van Waternet gaat over het nautisch gedeelte van de oevers en de bescherming daarvan, niet over Domein 1 ‘Openbare orde en Veiligheid’. Dat is een taak van de politie of BOA’s. Waternet kijkt dus primair naar de snelheid van boten in het belang van de oevers. Uiteraard hebben zij ook oog voor het effect van golfslag op woonarkbewoners, maar daar ligt niet hun taak. Gemiddeld per dag gaat één patrouilleboot van Waternet de Vecht op. Dit gebeurt op verschillende tijdstippen en deze vaart ook niet altijd bij Muiden-Weesp. Het drukste verkeer is tussen 14-15 uur bij mooi weer. De meeste klachten die Waternet bereiken vinden plaats in de strook tussen Vreeland-Breukelen. Sinds enige tijd staat er bij Breukelen apparatuur die o.a. meet hoeveel boten passeren en met welke snelheid. In de nabije toekomst wordt er meer meet-apparatuur geplaatst waaronder in Weesp. Hiermee verkrijgt Waternet meer data over de bewegingen op het water waardoor gerichter toezicht mogelijk wordt.

Waternet geeft pas een bekeuring bij een grote overtreding. Het is afhankelijk van de golfslag die gecreëerd wordt en is veelal bij snelheden boven 12km per uur. Dat geldt op de hele Vecht ondanks de 2 verschillende snelheidszones. Vaarsnelheid overtredingen worden in de ogen van Waternet net iets meer door huurders van boten begaan dan door particuliere eigenare, daarom benaderen zij regelmatig en gericht de verhuurders ten behoeve van preventie. Waternet heeft geen juridische middelen om verhuurders te verplichten dat huurders een snelheidsmeter (zoals een app) bij zich moeten hebben. Waternet kan niet de verhuurder beboeten in geval van overtredingen door de huurder.

Samen met Waternet hebben we mogelijkheden besproken om snelheidsduivels aan te spreken:
Vaarwater app. Hierop kunnen meldingen doorgegeven & geregistreerd worden. Deze app is echter niet meer onderdeel van Waternet, maar van de Gemeente Amsterdam.
App-groep met Waternet én woonarkbewoners. Echt grove (!) overtredingen van snelheidsduivels die varen richting Utrecht kunnen hierin worden doorgegeven,  waarop Waternet kan reageren en acteren. Deze app-groep willen we in juli en augustus gaan testen.
Overzicht creëren waarin bewoners samen overlast+tijd+plek vastleggen zodat Waternet dit kan analyseren om vervolgens zoveel als mogelijk gerichter te patrouilleren.